FOLKOVÝ KVÍTEK 2007
     Oblastní východočeské kolo 16. ročníku celorepublikové autorsko-interpretační soutěže v žánrech folk, country, bluegrass, folk-rock a trampská píseň pro děti a mládež do 18-ti let s názvem FOLKOVÝ KVÍTEK 2007, se koná dne 17. března 2007 v Country Clubu Lucie v Hradci Králové od 14. hodin. Hostem tohoto soutěžního klání je pardubická skupina Modrá Kref.

     Dětské autorsko-interpretační soutěže se může účastnit sólista, duo nebo skupina. Věk všech soutěžících může v roce konání finále přesáhnout 18ti let, pro tento ročník to znamená, že soutěžící, který dosáhne 18ti let v roce 2006 (včetně 31.12.) už nemůže soutěžit. Kdo oslaví osmnácté narozeniny 1.1. 2007 a dále, je ještě v toleranci soutěžního řádu. Přihlášení od chvíle podání přihlášky nesmí měnit po dobu soutěže sestavu skupiny či dua.

Písničky musí být vlastní v žánrech: folk, country, folk-rock, bluegrass, spiritual, gospel a trampská píseň. Autorské musí být jak texty, tak i hudba. Autorství písní potvrdí soutěžící podpisem čestného prohlášení v přihlášce. Přihláškou je zaslaná nahrávka nejméně tří písní nejpozději do data uzávěrky soutěže. Datum letošní uzávěrky je 15. únor 2007. Spolu s nahrávkou zašle soutěžící texty nahraných písní. V případě cizojazyčného textu i český překlad. Do soutěže se mohou opakovaně hlásit i finalisté minulých ročníků, musí však soutěžit s písničkami, které v minulosti v soutěži nezazněly. Všichni přihlášení s výjimkou těch, kteří nesplnily soutěžní podmínky (jiný hudební žánr, věk soutěžících, pozdě zaslaná přihláška) jsou pořadatelem pozváni do postupových kol. Zde na místě obdrží přihlášku, kterou před zahájením postupového kola vyplní a předají odborné porotě. V případě, že se přihlášený nebude moci z objektivních důvodů na postupové kolo dostavit, zaslaná nahrávka postupuje do tzv. ústředního kola. Ústřední kolo probíhá bez účasti soutěžících poslechem nahrávky odbornou porotou. Z postupových kol do finále postupují jen ti nejlepší. Tedy není pravidlem, že z každého kola postoupí určený počet. Může se stát, že z postupového kola postoupí všichni, ale také nikdo. Je nepřípustné používat při vystoupení playback nebo half playback.

Adresa pro zasílání nahrávek (přihlášek): KVĚT, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

zpět na připravujeme >>>
Copyright © Alberon Letohrad, s. r. o. 2004 - 2005
Kontakty Nosiče Umělci Historie Připravujeme Agentura Stalo se Lokálka Odkazy